علائم و درمان سندرم تونل کارپال
تونل کارپال

سندرم تونل کارپال یک اختلال دردناک در دست است که در اثر فشرده شدن عصب مدین در مچ بوجود می آید. این فشره شدن ممکن است در اثر ضربه باشد یا در اثر شکستگی انتهای ساعد و یا در اثر خم و راست کردن تکراری و طولانی مدت مچ دست و انگشتان. با اینکه این سندرم میتواند در هر سنی ظاهر شود ، اما در بیشتر موارد افراد بین سن 40 تا 60 سال را درگیر می کند. در بیشتر اواقات هر دو دست درگیر می شوند، گرچه شدت اختلال ممکن است بین دو دست متفاوت باشد. تشخیص و درمان زود هنگام اهمیت زیادی دارد. در مراحل اولیه علائم می‌توانند با استفاده از ابزارهای ساده‌ای نظیر اسپیلنت مچ‌دست و یا عدم انجام برخی فعالیت‌ها و فیزیوتراپی برطرف شوند. البته اگر فشار روی عصب مدین ادامه یابد و منجر به تخریب عصب و بدتر شدن علائم شود، برای پیشگیری از آسیب دائمی لازم است از طریق جراحی فشار از روی عصب برداشته شود.

۱۵ شهریور ۱۳۹۹
علائم و درمان سندرم تونل کارپال
تونل کارپال

سندرم تونل کارپال یک اختلال دردناک در دست است که در اثر فشرده شدن عصب مدین در مچ بوجود می آید. این فشره شدن ممکن است در اثر ضربه باشد یا در اثر شکستگی انتهای ساعد و یا در اثر خم و راست کردن تکراری و طولانی مدت مچ دست و انگشتان. با اینکه این سندرم میتواند در هر سنی ظاهر شود ، اما در بیشتر موارد افراد بین سن 40 تا 60 سال را درگیر می کند. در بیشتر اواقات هر دو دست درگیر می شوند، گرچه شدت اختلال ممکن است بین دو دست متفاوت باشد. تشخیص و درمان زود هنگام اهمیت زیادی دارد. در مراحل اولیه علائم می‌توانند با استفاده از ابزارهای ساده‌ای نظیر اسپیلنت مچ‌دست و یا عدم انجام برخی فعالیت‌ها و فیزیوتراپی برطرف شوند. البته اگر فشار روی عصب مدین ادامه یابد و منجر به تخریب عصب و بدتر شدن علائم شود، برای پیشگیری از آسیب دائمی لازم است از طریق جراحی فشار از روی عصب برداشته شود.

۱۵ شهریور ۱۳۹۹
افسردگی

افسردگی اختلال روانی رایجی است و می تواند هر کسی را تحت تأثیر قرار دهد. افسردگی فقط ...

۱۰ مرداد ۱۳۹۹